MIMI SUSHI MIńSK MAZOWIECKI

Informacjaprawna

Mimi Sushi Mińsk Mazowiecki
IKI S.C.
Plac Jana Kilińskiego
05-300 Mińsk Mazowiecki

Krajowy Rejestr Sądowy: GUS
Numer KRS: 8222393116